COSUNPARK, BREDA

Locatie
Breda

 

Type
Binnenstedelijke herontwikkeling

 

Programma
Circa 170 appartementen verdeeld over meerdere bouwdelen en additionele voorzieningen.

 

Update
De locatie is eind 2019 aangekocht en in overleg met de gemeente worden de plannen voor herontwikkeling uitgewerkt. Wij verwachten begin 2020 helderheid te kunnen geven over start verkoop en procedure.

 

Architect
EVA Architecten

 

Samenwerking

 

Website project

REALES-Cosunpark-Breda-nieuwbouwproject-Breda-4

Omschrijving

Reales heeft het bedrijventerrein Cosunpark in Breda van de beursgenoteerde belegger NSI gekocht. Het bedrijven terrein zal de komende jaren door Reales ontwikkeld worden tot een hoogwaardige woonomgeving waarbij een mix tussen koop en huurwoningen gerealiseerd zullen worden. Het totale programma ziet toe op 170 huur- en koopwoningen met ondergrondse parkeervoorziening.

 

De bedoeling is dat er een autovrije parkbuurt gecreƫerd wordt waar woonkwaliteit en sociale cohesie centraal staat. Om dit te bewerkstellen wordt de nadruk gelegd op hoogwaardige architectuur en maaiveld inrichting waarbij parkeren onder het maaiveld opgelost wordt.

 

Het project maakt deel uit van de versnellingsopgave van Breda waar in een verhoogd tempo woningbouw ontwikkelingen in de gemeente Breda plaats kunnen vinden.