Toelichting

Aan de Amsterdamse Zuidas wordt de laatste hand gelegd aan ‘The New Atrium’, een ingrijpend renovatie- en nieuwbouwproject waarbij het bestaande Atriumgebouw uit 1976 gefaseerd wordt gerenoveerd en uitgebreid met een noord- en zuidtoren van resp. 10.000 en 16.500 m² BVO, een ondergrondse, dubbel laagse parkeergarage van 15.000 m² BVO en 5.000m² BVO commerciële ruimtes en de modernisering van 35.000m2 BVO bestaande bouw. Het gehele complex is verduurzaamd en heeft het label BREEAM excellent gekregen.

Door REALES is in opdracht van G&S Vastgoed het ontwikkelmanagement vanaf initiatief fase tot oplevering gevoerd waarbij het gehele programma, de technische uitontwikkeling, aanbesteding en realisatie begeleid is.