Zwolle

Nieuw Harculo

Na een gestructureerd verkoopproces in opdracht van ENGIE is Reales geselecteerd als koper voor de voormalige IJsselcentrale in Zwolle. De transactie heeft betrekking op de gronden van de voormalige IJsselcentrale in Zwolle waar de gebiedsontwikkeling ‘Nieuw Harculo’ vormgegeven wordt. De locatie is in eigendom van energieleverancier ENGIE die na de sloop van de energiecentrale samen met gemeente Zwolle en verschillende stakeholders een visie ontwikkeld heeft voor het gebied. De nieuw te ontwikkelen wijk zal bestaan uit kleinschalige buurtjes met een hechte sociale cohesie, waar zowel exclusieve als betaalbare woningen, grondgebonden woningen en appartementen bij elkaar worden ontwikkeld. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de natuurkwaliteit om de unieke karakteristieken van het gebied aan de IJssel te benadrukken en te behouden. In totaal gaat het om ongeveer 500 woningen.

Reales is als projectontwikkelaar voornamelijk actief in de Randstad en gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke projecten met een focus op woningbouw. Met de gebiedsontwikkeling Nieuw Harculo krijgt Reales de kans om haar werkgebied uit te breiden naar een gemeente Zwolle. Zwolle is een groeigemeente met professionele organisatie en bestuur waarvan de ambities voor deze gebiedsontwikkeling aansluiten bij de strategie en visie van Reales.

Bas Wilberts, Head of Residential & Hotel Investment bij Savills in Nederland en adviseur bij het verkooptraject, zegt: “Na een langdurig en toegewijd traject, waarin wij geconfronteerd werden met onzekerheden door milieubeleid, met name de stikstofregelgeving, zijn wij erin geslaagd deze transactie succesvol tot stand te brengen. Door de ontwikkeling van Nieuw Harculo, met een sterke focus op duurzame woningbouw, wordt er niet alleen gewerkt aan het tekort aan woningen in Nederland, maar draagt Reales een steentje bij aan de verduurzaming van de vastgoedmarkt. Wij zijn dan ook verheugd dat wij ENGIE bij hebben kunnen staan in de verkoop van deze gebiedsontwikkeling en kijken uit naar het eindresultaat.”

“Harry Talen, Directeur Energiecentrales ENGIE Nederland ‘’De IJsselcentrale heeft jarenlang voor leveringszekerheid van energie gezorgd. De centrale is uitgegroeid tot een icoon voor Zwolle en we zijn dankbaar voor de rol die de centrale heeft gespeeld in dit stukje geschiedenis. Inmiddels zijn we in een nieuw hoofdstuk aangekomen: we werken aan een toekomst waar ENGIE met nul C02 uitstoot haar klanten wil bedienen. Na de sluiting en sloop van de centrale hebben we daarom in nauwe betrokkenheid van de Zwollenaren gekeken naar een nieuwe invulling voor het terrein. Het is een unieke plek aan de IJssel, op de grens van de stad en de uiterwaarden. In 2019 is door de gemeenteraad van Zwolle de gebiedsvisie IJsselcentrale en omgeving vastgesteld, met de keuze voor een nieuwe woonwijk waarbij er veel potentie is om de natuurkwaliteit te versterken. In Reales zien wij een partij die veel aandacht heeft voor het groene karakter en kwaliteit van het gebied. Het is dan ook dat wij met veel vertrouwen een positieve toekomst voor Nieuw Harculo tegemoet zien.’’

Marc Snijders, directeur Reales: “De aankoop van deze locatie sluit aan bij de doelstellingen van Reales en geeft daarnaast de mogelijkheid om ons werkgebied verder te vergroten. Met de totstandkoming van deze transactie wordt invulling gegeven aan de ambities van de Gemeente Zwolle om kwalitatieve, betaalbare maar vooral ook duurzame woningbouw toe te voegen op een schitterende locatie in Zwolle.
De gebiedsontwikkeling Nieuw Harculo biedt de ultieme mogelijkheid om een hedendaags verhaal te vertellen,
een wijk te maken die meer is dan een optelling van functies, een beleving, een voortzetting van een geschiedenis en een stap naar de toekomst.” Engie werd in deze transactie juridisch begeleid door Houthoff advocaten en notarissen.